SANITÆRRENGJØRING,VÅTROM OG WC RENGJØRING

 

Hygienisk effektivt renhold av sanitære områder

Tysk kvalitet, profesjonelle rengjøringsløsninger for effektivt og profesjonelt renhold. Kiehl - rengjøringsprodukter - ideell uansett - hvor profesjonell og miljøvennlig vask og desinfeksjon er avgjørende.

 
 

Kiehl-SanEco Konsentrat

Sanitærrengjøring med frisk duft 

 

Sanitært daglig rengjøringsmiddel med hurtigvirkende rengjøringsegenskaper og langvarig frisk duft for rask fjerning av kalk og vanskelig smuss. Rengjorte overflater blir vannavvisende og hindrer ny oppbygging av kalk. Den nye kombinasjonen av syrer garanterer utmerkede rengjøringsresultater. Kiehl-SanEco Konsentrat er miljømerket med Eco-Label. 

 

Sanikal-eco

Hygiene i sanitære områder 

 

Sanical-eco er et syre- og klorfritt konsentrert sanitærrengjøringsmiddel, til bruk på alle vannresistente overflater og gjenstander i sanitære områder. Til daglig fjerning av kalk og såperester, så vel som fett og olje. Overflater behandlet med Sanikal-eco blir vann -og smussavvisende. Langvarig frisk duft. Sanikal-eco samsvarer med anbefalingene fra armaturprodusentene.

 

Sanikal-Konsentrat

Hygiene i sanitære områder  

 
 

Syre- og klorfritt konsentrert sanitærrengjøringsmiddel, til bruk på alle vannresistente overflater og gjenstander i sanitære områder. Fjerner kalk og såperester, så vel som fett og olje. Overflater behandlet med Sanikal Konsentrat blir vann -og smussavvisende . Langvarig frisk duft . Klar-til-bruk løsningen er klargjort fra konsentrat og er i samsvar med anbefalingene fra armaturprodusentene.  

 

Powerfix-gel

Effektivt surt toalett rengjøringsmiddel  

 
 

Kraftig, fosforsyreholdig toalettrensemiddel for fjerning av kalkholdige avleiringer i toalettskåler og urinaler. Med sin høye viskositet har produktet en forlenget virketid og selv hardnakket smuss fjernes effektivt. Benyttes produktet på syrefølsomme overflater, kann det oppstå uopprettelig skade. 

 

Kiehl-AciDés-plus

Flytende desinfeksjonsrengjøring for sanitær og bassengområder

 

 
 

Syrebasert rengjøringsmiddel for rengjøring og desinfeksjon av alt syrefast materiale. Kiehl-AciDés-plus fjerner vanskelige kalkavleiringer og såpeskum. Selv når det brukes med en lav konsentrasjon, gir det hurtigvirkende desinfeksjonsmiddelet utmerkede rengjørings resultater. Effektiv mot bakterier, gjær, sopp hudinfeksjoner og vorter. Sertifisert av VAH (German Association for Applied Hygiene). 

 

 

Powerfix 

Effektivt surt grunnrengjøringsmiddel 

 
 

Effektivt grunnrengjøringsmiddel som inneholder fosforsyre. Fjerner kalkholdige avleiringer og rust på syrebestandige vegger, gulv og andre overflater. Bruk av produktet på syrefølsomme materialer vil forårsake uopprettelig skade. Når bruksløsningen skummer er det en indikasjon på at syren er aktiv i kalkavleirings prosessen. Grundig rengjøring bevarer materialet og etterlater en behagelig frisk duft.