Kiehl-SanEco Konsentrat

Miljømerket sanitærrengjøring

Sanitært daglig rengjørings-middel med hurtigvirkende rengjørings-egenskaper og langvarig frisk duft for rask fjerning av kalk og vanskelig smuss. Rengjorte overflater blir vannavvisende og hindrer ny oppbygging av kalk. Den nye kombinasjonen av syrer garanterer utmerkede rengjøringsresultater.              

Kiehl-SanEco Konsentrat er miljømerket med Eco-Label

 
 

Kiehl-AciDes plus                                                                    Flytende desinfeksjons-rengjøring for sanitær og bassengområder                                                               Syrebasert rengjøringsmiddel for rengjøring og desinfeksjon av alt syrefast materiale. Kiehl-AciDés-plus fjerner vanskelige kalkavleiringer og såpeskum. Selv når det brukes med en lav konsentrasjon, gir det hurtigvirkende desinfeksjons-middelet utmerkede rengjørings resultater. Effektiv mot bakterier, gjær, sopp hudinfeksjoner og vorter. Sertifisert av VAH (German Association for Applied Hygiene

Sanikal Eco       

Miljømerket sanitærrengjøring

Sanical-eco er et syre- og klorfritt konsentrert sanitær-rengjøringsmiddel, til bruk på alle vannresistente overflater og gjenstander i sanitære områder. Til daglig fjerning av kalk og såperester, så vel som fett og olje. Overflater behandlet med Sanikal-eco blir vann -og smuss-avvisende. Langvarig frisk duft.

Sanikal-eco  er miljømerket med Eco-Labe                

 
 

Powerfix                                                                                  Effektivt surt grunnrengjøringsmiddel                                                      Effektivt grunnrengjørings-middel som inneholder fosforsyre. Fjerner kalkholdige avleiringer og rust på syrebestandige vegger, gulv og andre overflater. Bruk av produktet på syrefølsomme materialer vil forårsake uopprettelig skade. Når bruksløsningen skummer er det en indikasjon på at syren er aktiv i kalkavleirings prosessen. Grundig rengjøring bevarer materialet og etterlater en behagelig frisk duft.                                      

Sanikal konsentrat                                                                          Hygiene i sanitærområder

Syre- og klorfritt konsentrert sanitærrengjøringsmiddel, til bruk på alle vannresistente overflater og gjenstander i sanitære områder. Fjerner kalk og såperester, så vel som fett og olje. Overflater behandlet med Sanikal Konsentrat blir vann -og smussavvisende . Langvarig frisk duft . Klar-til-bruk løsningen er klargjort fra konsentrat og er i samsvar med anbefalingene fra armatur-produsentene

 
 
ecolabel.jpg

Powerfix-gel  

Effektivt surt toalett-rengjøringsmiddel

Kraftig, fosforsyreholdig toalettrensemiddel for fjerning av kalkholdige avleiringer i toalettskåler og urinaler. Med sin høye viskositet har produktet en forlenget virketid og selv hardnakket smuss fjernes effektivt. Benyttes produktet på syrefølsomme overflater, kann det oppstå uopprettelig skade                                                           

 
 
Image5_kiehlapp.png