gr_ws_promox_grafik.jpg

ProMop®System

Nøyaktig regulert fremgangsmåte for vask og forberedelse av tekstiler som brukes til rengjøring. Kan brukes uavhengig av spesifikke produsener av tekstiler og vaskemaskiner. ProMop systemet garanterer en jevn og høy kvalitet for daglig rengjøring. Godkjent dokumentert og hygienisk rengjøring og desinfeksjon av mopper og kluter som brukes til rengjøring. Dette gir de beste resultater for daglig rengjøring på alle overflater

Behandling av tekstiler til renhold, dvs mopper, kluter, etc., spiller en svært viktig rolle for profesjonell rengjøring og vedlikehold. Bare med teknisk korrekt prosess og rene tekstiler er profesjonell og korrekt rengjøring og vedlikehold mulig, noe som også resulterer i et tilfredsstillende resultat for alle involverte parter.

Det må understrekes at tekstiler som brukes til renhold i dag, er å betrakte som tekniske produkter, som innbefatter spesielle og helt nødvendig tiltak vedrørende rengjøring og vedlikehold. Likevel blir det ofte fortsatt benyttet eldre ikke oppdaterte vaskeprosedyrer, delvis ut av uvitenhet eller basert på økonomiske sparetiltak.

Dette medfører ikke tilstrekkelig "rene" tekstiler, samt reduserer holdbarheten av disse. Som konsekvens medfører dette til et dårligere resultat av rengjøringen. Spesielt i behandling av tekstiler som brukes til renhold i områder som stiller høye krav til hygiene, må riktig hygienisk prosess kvalitetssikres ved egnede tiltak.

ProMop image med maskiner.jpg

Produktsystem for profesjonell vask og forberedelse av tekstiler som brukestil renhold

Godkjent av: Robert Koch-Instituttet RKI

Tøm+vaskemaskinen.png

FYLL MASKINEN

Mopper eller kluter legges i vaskemaskin. Avhengig av om du skal vaske mopper eller kluter, så skal de i vaskemaskinen før prosessen fortsetter automatisk med korrekt dosering av vaskemidler fra pumpesystemet som er programmert i likhet med maskinen

Tøm vaskemaskinen.png

TØM VASKEMASKIN

Etter avsluttet vask tømmes maskinen for mopper eller kluter. Disse er nå ferdig preparert vask og pleiemiddel som sikrer en perfekt rengjort overflate uten over- eller under-dosering av kjemikalier.

MOPPEBOKSER.png

MOPPER LEGGES I OPPBEVARINGS-BOKSER

Mopper og kluter kan lagres i inntil 72 timer i normal rom-temperatur, ferdig preparert med rengjørings løsning før de brukes. Mopper og kluter oppbevares i egnede oppbevarings-bokser. Lagringstiden er dokumentert og testet på laboratorie

 
ProMop image med maskiner.jpg

ProMop gir økonomiske fordeler

- Ingen over-/underdosering av produktene

- Spar tid og penger

- Forenkle arbeidsflyten

- Unngå brukerfeil

- Ingen kryss-kontaminering av smuss og bakterier i den daglige rengjøring