PROFESJONELT DOSERINGSSYSTEM GIR OPTIMALE FORDELER OG ØKONOMISK GEVINST