MOPPER OG KLUTER KAN OPPBEVARES I OPPTIL 72 TIMER I ROMTEMPERATUR UTEN FARE FOR UTVIKLING AV BAKTERIEVEKST