gr_ws_promox_grafik.jpg

ET RENT RESULTAT

BEHANDLING AV TEKSTILER TIL RENHOLD, DVS. MOPPER, KLUTER ETC., SPILLER EN SVÆRT VIKTIG ROLLE FOR PROFESJONELL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD.

KUN MED TEKNISK KORREKT PROSESS OG RENE TEKSTILER ER PROFESJONELL OG KORREKT RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD MULIG, NOE SOM OGSÅ MEDFØRER ET TILFREDSTILLENDE RESULTAT FOR ALLE INVOLVERTE PARTER

Mopper og kluter er idag å betrakte som tekniske produkter

Det må understrekes at tekstiler som brukes til renhold i dag, er å betrakte som tekniske produkter, som innbefatter spesielle og helt nødvendig tiltak vedrørende rengjøring og vedlikehold. Likevel blir det ofte fortsatt benyttet eldre, ikke oppdaterte vaskeprosedyrer, delvis ut av uvitenhet eller basert på økonomiske sparetiltak. Dette medfører ikke tilstrekkelig "rene" tekstiler, samt reduserer holdbarheten av disse. Som konsekvens fører dette til et dårligere rengjøringsresultat. Spesielt behandling av tekstiler som brukes til renhold i områder som stiller høye krav til hygiene, må riktig hygienisk prosess kvalitetssikres ved egnede tiltak.

 

De største skader og dermed betinget forkortet «levetid» oppnår tekstiler på grunn av "feil" utført behandling.

Ofte undervurderes vaskeprosessens innflytelse på holdbarheten til mopper og kluter. Dette resulterer i ødelagte tekstiler og følgende til betydelig økte kostnader.