Renhold skaper trivsel

personal.png
 
 

Korrekt utført renhold er viktige faktorer for å skape et godt inneklima og økt trivselen på arbeidsplassen. Det forhindrer unødig slitasje på overflater,  overholder viktige forholdsregler for å unngå helseskader samt følger gitte  lover og regler som gjelder for renholds bransjen på arbeidsmiljøområdet

Innemiljø, renhold og helse

Renhold er forebyggende helsearbeid og har direkte betydning for helsen. Nye undersøkelser har skapt en høyere bevissthet om sammenhengen mellom kvaliteten på renhold og slimhinneirritasjon, astma og allergi. Hensikten med renhold er å fjerne smuss og forurensninger fra innemiljøet. Dette er ikke bare av estetiske grunner, men også for å unngå kontakt med, og innånding av, irriterende bakterier, sporer og støv. Det er ikke bare hvor ofte og hvor grundig renholdet utføres som er av betydning. Valg av kjemikalier, metoder/rutiner og utstyr spiller også i stor grad inn på hvor effektivt renholdet er.

Det er viktig at bygningene blir planlagt med tanke på renholds vennlighet og at planlegging av renholdsoppgavene tas med under prosjektering og endring av bygg. Tekstiler og tepper, som fanger opp mye støv og smuss, kan skape problemer for astmatikere, allergikere og overfølsomme personer. Helsedirektoratet har fastsatt normer som grunnlag for helsemessige vurderinger av inneluftkvaliteten.

Renholds økonomi

Renhold koster. Kostnadene avhenger av renholds behov, renholdsmetoder, tilrettelegging, krav til resultat og hvor mye støv og skitt som kommer inn utenfra eller oppstår i lokalene. Ved skikkelig opplæring av renholderen, tilrettelegging av lokalene for bedre fremkommelighet og effektive renholdsmetoder kan kostnadene reduseres.

Renhold er god økonomi

Godt renhold kan spare store summer i vedlikehold. Godt renhold gir lengre levetid for gulvbelegg, møbler og annen innredning. Renhold utgjør ca. 20 - 30 % * av de årlige FDV kostnadene (forvaltning, drift og vedlikehold).

*Kilde: Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd.

 

Det har vært utført en del undersøkelser av inneklima for å finne årsaken til sykefravær som blant annet skyldes slimhinneirritasjon, astma og allergi. Disse har ikke gitt noe entydig svar, men det finnes en del indikatorer som peker i retning av at renhold spiller en viktig rolle

Renholdshyppighet og rutiner/metode

Manuell arbeidskraft utgjør den største andelen av renholds kostnadene. Et riktig renholds program bygger på renholds behovet i lokalet.

Renholds behovet bør bestemme både valg av metode og hvor ofte det skal gjøres rent. Tunge og tidkrevende metoder bør unngås av hensyn til både kostnader og fysisk belastning på renholderen. Med godt tilrettelagte forhold kan kostnadene til renhold bli redusert, samtidig som det blir gjort rent på en skikkelig måt