Særegen norsk rutine med oppbevaring av fuktige mopper og kluter i kjøleskap.

– Nyvaskete mopper og kluter vil utvikle lukt av bakterier og smuss, dersom de oppbevares i fuktig tilstand. Mange benytter i dag kjøleskap til oppbevaring av fuktige mopper og kluter. Men meg bekjent er Norge det eneste landet som benytter kjøleskap til dette formålet, sier Eivind Haugseth. – Metoden er innført av renholdsbransjen selv og har eksistert i mange år. Kjøleskap kamuflerer lukt fra det faktum at tekstilene ikke er rene. Er tekstiler vasket termisk, må de tørkes etterfølgende for å drepe de gjenværende mikrober, sier han.

 Her ses hygieniker Pamela Günthner med katalogen over offentlig godkjente desinfiseringsmidler. Tyskland stiller meget strenge krav til kjemiproduksjon.

Her ses hygieniker Pamela Günthner med katalogen over offentlig godkjente desinfiseringsmidler. Tyskland stiller meget strenge krav til kjemiproduksjon.

Bakterier dør ikke i kjøleskap

Hos Kiehl er også Pamela Günthner, diplomingeniør i hygieneteknikk (tilsv. mastergrad), betenkt over praksisen med kjøleskap:

– For det første finnes det enkelte bakterier og sporer som overlever ved 85°C. For det andre dør ikke bakterier i kjøleskaps-temperatur, sier hun.

– Temperaturer under 5°C hindrer vekst hos mange typer bakterier, men enkelte formerer seg helt ned til -10°C. Ved enda lavere temperaturer dør de ikke, men går i dvale. De formerer seg når de igjen kommer i behagelig temperatur.

– Det finnes rundt seks faktorer som hver og én kan få bakterie-mengden til å vokse. Temperatur er bare én av disse faktorene, og du må ta vekk fire-fem av faktorene for virkelig å redusere veksten, opplyser hun.

Veksten av bakterier påvirkes av følgende faktorer:

  • Temperatur
  • Fuktighet
  • Næringsstoffer
  • Knoserveringsstoffer
  • pH-verdi
  • Surstoff

Under optimale forhold, en teoretisk dobling av antall bakterier hvert 20. minutt.

Det er avgjørende at mopper og kluter tørkes etter vask om de skal oppbevares over flere timer før bruk. Tørketrommel er en mulighet hvor temperaturen dreper mikrobene.

Alternativt vil en løsning med ProMop garantere at det ikke utvikles bakterievekst i de fuktige kluter og mopper de første 72 timer etter vask.