ProMop®System               

 

Produktsystem for profesjonell vask og klargjøring av rengjørings-tekstiler

  GODKJENT AV: ROBERT KOCH-INSTITUT (RKI) og German Association for Applied Hygiene (VAH)

GODKJENT AV: ROBERT KOCH-INSTITUT (RKI) og German Association for Applied Hygiene (VAH)

 

Nøyaktig regulert fremgangsmåte til vask og klargjøring av rengjøringstekstiler. Brukes uavhengig av spesifikke produsenter av tekstiler og maskiner. PROMOP® SYSTEM garanterer dokumentert og hygienisk rengjøring av mopper og kluter. Alle tekstiler blir helt rene og desinfiserte, uten bakteriesporer. Dette gir det beste utgangspunkt for daglig rengjøring på alle overflater.

 

ET KVALITETSSIKRET RENHOLD KREVER DOKUMENTASJON

Systemrent leverer kvalitetssikrede systemer for profesjonelt renhold.

En vaskeprosess må dokumentere at smuss og organisk forurensinger i mopper og kluter trygt elimineres og at patogene mikroorganismer ikke lenger er tilstede. Dette er en forutsetning for å oppnå et godkjent rengjøringsresultat.