Når rengjøringstekstilene er helt rene oppnår man et betydelig bedre rengjøringsresultat

 Bildet er fra en skole som benytter garantert rene mopper til rengjøring

Bildet er fra en skole som benytter garantert rene mopper til rengjøring

Det er avgjørende at rengjøringstekstiler som mopper og kluter er helt rene for at man oppnår et godt resultat på renholdet. Vi ser klart forbedringer av resultatene når tekstilene er helt rene.

Med dagens alternative metoder skal de fuktige renholdstekstilene benyttes innen 8 timer (det forutsettes at tekstilene er vasket helt rene for smuss). Det vil være bakteriesporer igjen i rengjøringstekstilene. Rengjøringstekstilene må derfor tørkes enten i tørketrommel eller luft tørking (dette for å drepe mikrobene) hvis de oppbevares lengre før bruk.

Vekstvilkår for bakterier påvirkes av en rekke faktorer:

·         temperatur

·         pH-verdi

·         nivå av næringsstoffer (f.eks. smuss)

·         oksygen

·         fuktighet

Kjøleskap er ikke en løsning for oppbevaring av rengjøringstekstiler siden mikrobene fortsatt eksisterer. Det man oppnår er å kamufler lukt som kommer fra det faktum at rengjøringstekstilene ikke er rene og fri for bakterier. Dette bekreftes fra Folkehelseinstituttet avdeling for infeksjonsovervåking. Hvis rengjøringstekstilene oppbevares i kjøleskap endres temperaturfaktoren, men de andre faktorene fortsatt er aktuelle.

Andre momenter å ta hensyn til;

·         Hvor rene er tekstilene i utgangspunktet etter vask.

·         Renhold/desinfeksjon av kjøleskap

·         Håndhygiene ved innlasting og utlasting fra kjøleskap.

 

Det som her omtales har forankring i Veileder i miljørettet helsevern og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.