Mopper og kluter er idag å betrakte som tekniske produkter

Det må understrekes at tekstiler som brukes til renhold i dag, er å betrakte som tekniske produkter, som innbefatter spesielle og helt nødvendig tiltak vedrørende rengjøring og vedlikehold.

Likevel blir det ofte fortsatt benyttet eldre ikke oppdaterte vaskeprosedyrer, delvis ut av uvitenhet eller basert på økonomiske sparetiltak. Dette medfører ikke tilstrekkelig "rene" tekstiler, samt reduserer holdbarheten av disse.

Som konsekvens medfører dette til et dårligere resultat av rengjøringen. Spesielt i behandling av tekstiler som brukes til renhold i områder som stiller høye krav til hygiene, må riktig hygienisk prosess kvalitetssikres ved egnede tiltak.

Bryn skole maskin 2.png