Ikke rent etter mikrofiber

 Hygieniker Pamela Günthner,   diplomingeniør i hygieneteknikk (tilsv. mastergrad)

Hygieniker Pamela Günthner,   diplomingeniør i hygieneteknikk (tilsv. mastergrad)

Günthner blir en smule overrasket når hun får høre at mange i Norge bruker svært lite kjemi. Her er jo mikrofiber svært utbredt, gjerne tørt eller fuktet med vann, noe som også anbefales av mange rådgivere.

– Rett nok jobber jeg for en kjemiprodusent, men uten kjemi vil resultatet bli gradvis dårligere også for mikrofiber, mener hun.

– Når mikrofiberkluter brukes tørt, kan de ta støvet. Men er det olje eller fett på overflaten, tar de det ikke. Selv når du bruker fuktet mikrofiber, gjør overflatemotstanden at mikrofibrene ikke vil dekke overflaten perfekt.

– Dette vil du ikke se den første dagen du rengjør, men etter flere gangers rengjøring vil skitten bygge seg opp. I Tyskland har vi mye kalkstein, som gir hardt vann, og det etterlater seg ekstra mye. Men selv i Norge, der dere stort sett har bløtt vann, kan det bli igjen 10-20 prosent skitt eller mer etter hver vask. Hun tilføyer at det i Tyskland rengjøres lite med mikrofiber:

– De store firmaene prøvde lenge å markedsføre det, men ingen kunne fortelle godt hvordan det fungerer. Hvor er studien, spør hun?

– Det finnes ingen studie som viser at mikrofiber kan bryte overflatespenningen i vannet. Rett nok er mikrofiber alltid bedre enn andre tekstiler, men den blir enda bedre med litt kjemi.

www.renholdsnytt.no
Utgave 2/2017