Gode rutiner for profesjonell vask av mopper og kluter

 Markér det anbefalte fyllingsnivået og fyll alltid opp til dette nivået. Tekstilene blir renere og maskinen slites mindre enn når maskinen fyllingsgrad overholdes.

Markér det anbefalte fyllingsnivået og fyll alltid opp til dette nivået. Tekstilene blir renere og maskinen slites mindre enn når maskinen fyllingsgrad overholdes.

 • Under fylling av tekstiler i vaskemaskinen, fyll maskinen helt opp til det nivået produsenten anbefaler.

 • Bruk nøyaktig dosert vaskemiddel.

 • Når maskinen er ferdig, ta på engangshansker, bruk en    desinfiserende engangsklut og tørk av gummilisten og åpningen før du tar ut tekstilene.

 • Ta på nye engangshansker for å ta ut de desinfiserte           tekstilene.

 • Etter at tekstilene er tatt ut, bør du vaske vaskekammeret, betjeningspanelet og andre deler av maskinen, og sjekke over alle slanger.

 • Bruk flytende vaskemidler. Pulver har en høyere mekanisk effekt på tekstiler.

 • Bruker du likevel pulver, så husk at billige typer klumper seg lettere enn dyre. De tyngste klumpene synker ned, slik at du ikke får rengjort hele vasken.

 • Skitne mopper skal puttes i kasser/bokser, ikke ligge i en haug i et hjørne.

 • Alle kasser/bokser for tekstiler skal rengjøres etter bruk.

 • Bokser for rene kluter og mopper bør være avrundet i bunnen, slik at de lettere kan rengjøres.

 • På slutten av uken bør du kjøre et trommelrenseprogram eller termisk desinfisering.