Få har rutiner for renhold av utstyr som brukes til rengjøring

Det har liten hensikt å rengjøre overflater med bøtter og utstyr som aldrig har vært rengjort. Mange bruker samme utstyr på toaletter og deretter vasker de alt fra oppholdsrom, kontorer, kantiner, kjøkken og kontorer. Utstyret rengjøres sjelden eller har aldri vært rengjort. Bevisstheten og kunnskapen rundt hygienetiltak og smittespredning er lav. Riktig nok så vaskes mopper og kluter som benyttes til rengjøring, men traller, moppeskaft med moppeholder og vaskebøtter vaskes ikke. Disse er i direkte kontakt med mopper og kluter som skal rengjøre overflatene.

Videre har vi den berømte særnorske praksis med å oppbevare fuktige mopper og kluter i kjøleskap etter vask. Kjøleskapene rengjøres aldri og i praksis så skjuler dette kun lukt fra utvikling av bakterier i de fuktige tekstilene som deretter benyttes til det daglige renhold. Det er ingen andre land som har denne praksis for oppbevaring av mopper og kluter, men det har vært slik i mange år . Derfor tror alle at det er hensiktsmessig og ingen stiller spørsmål rundt om dette er kvalitetsikret eller dokumentert som en god hygenisk praksis.

Tørking av fuktige tekstiler i tørketrommel umiddelbart etter vask er en god hygenisk praksis. Det eksisterer også spesielle profesjonelle dokumenterte løsninger for oppbevaring av fuktige tekstiler hvor det tilsettes desinfeksjon i f. eks. siste skyllevann som gjør at man kan oppbevare fuktige tekstiler i et visst antall timer før bruk. Dette krever spesielle beholdere hvor tekstilene oppbevares.