Et kvalitetssikkert og godkjent renhold starter med rene rengjøringstekstiler


Første bud for et godt renhold, er at kluter og mopper er rene. Men har du noen gang sjekket hvor mange mikroorganismer som finnes i en nyvasket mopp?

I Norge vasker profesjonelle mopper og kluter som oftest med termisk desinfeksjon. Det innebærer at hovedvasken skal opprettholde en minimumstemperatur på 85°C i minimum 10 minutter. – Det er en utbredt misforståelse at dette er rengjøring.

Det må alltid tilføres riktig dosering av vaskemidler for å oppnå at tekstilene blir rene. Riktig dosering av vaskemidler står i direkte sammenheng med hvor mange liter vann maskinen bruker. Ved over- eller under-dosering av vaskemidler oppnår man ikke et optimalt resultat.

Videre er det avgjørende at vaskemaskinen fylles korrekt. Ofte vaskes mopper og kluter med svært få mopper eller kluter, noe som medfører at det brukes alt for mye kjemi. Resultatet man oppnår er både et dårligere rengjøringsresultat for mopper og kluter isolert sett og generelt for renholdet når tekstilene etterfølgende skal benyttes til rengjøring. For mye såpe i vaskeprosessen gir et dårligere vaske-resultat og dette vil påvirke rengjøringen.

Nok en gang, det avgjørende for et godt renhold, er at kluter og mopper er rene!