Er norsk praksis med oppbevaring av fuktige mopper og kluter i kjøleskap en kvalitetsikret metode?

Særegen norsk rutine                                                                                

Nyvaskete mopper og kluter vil utvikle lukt av bakterier og smuss, dersom de oppbevares i fuktig tilstand. Mange benytter i dag kjøleskap til oppbevaring av fuktige mopper og kluter. Men meg bekjent er Norge det eneste landet som benytter kjøleskap til dette formålet, sier Eivind Haugseth.

– Metoden er innført av renholdsbransjen selv og har eksistert i mange år. Kjøleskap kamuflerer lukt fra det faktum at tekstilene ikke er rene. Er tekstiler vasket termisk, må de tørkes etterfølgende for å drepe de gjenværende mikrober, sier han.

 Tyskland stiller meget strenge krav til kjemiproduksjon. Her ses hygieniker Pamela Günthner med katalogen over offentlig godkjente desinfiseringsmidler

Tyskland stiller meget strenge krav til kjemiproduksjon. Her ses hygieniker Pamela Günthner med katalogen over offentlig godkjente desinfiseringsmidler

Bakterier dør ikke i kjøleskap                                                                   

Hos Kiehl er også Pamela Günthner, diplomingeniør i hygieneteknikk (tilsv. mastergrad), betenkt over praksisen med kjøleskap: 

– For det første finnes det enkelte bakterier og sporer som overlever ved 85°C. For det andre dør ikke bakterier i kjøleskapstemperatur, sier hun.

– Temperaturer under 5°C hindrer vekst hos mange typer bakterier, men enkelte formerer seg helt ned til -10°C. Ved enda lavere temperaturer dør de ikke, men går i dvale. De formerer seg når de igjen kommer i behagelig temperatur.

– Det finnes rundt seks ingredienser som hver og én kan få bakterie-mengden til å vokse.

Temperatur er bare én av disse ingrediensene, og du må ta vekk fire-fem av dem for virkelig å redusere veksten, opplyser hun.

Etterlyser kvalitetssikring                                                                  

Johnny Haugland, renholdsrådgiver i ConsulentPartner, er også på besøk hos Kiehl. Han minnes at metoden med kjøleskap ble introdusert i Norge for 30-40 år siden.

– Meg bekjent har denne metoden antakelig aldri blitt kvalitetssikret. Det vil si at ingen har målt om det foregår en bakterievekst i moppene mens de ligger i kjøleskapet, sier Haugland. Rett nok kan gulvmoppenes betydning for bakteriesmitte diskuteres. Gulv er normalt ikke den største bekymringen i et sykehus. Det er heller de pasientnære områdene, som fjernkontroller, håndtak og kraner, som anses å gi størst risiko for bakteriespredning.

Likevel har nok Eivind Haugseth et poeng: Han hevder nemlig at hvis du tar i bruk en mopp som inneholder mikrober, så har du ikke full kontroll over smittevernrenholdet.

– Under perfekte betingelser vil antall bakterier typisk fordoble seg hvert tjuende minutt, tilføyer Pamela Günthner.