Det er viktig og nødvendig med gode dokumenterte rengjøringsresultater.

 BIOFILM: Det er ikke ønskelig med biofilm innenfor matproduksjon. – Ikke glem hvem dere er opp mot i denne kampen, sier Live Nesse i Veterinærinstituttet. (Foto: Shutterstock.

BIOFILM: Det er ikke ønskelig med biofilm innenfor matproduksjon. – Ikke glem hvem dere er opp mot i denne kampen, sier Live Nesse i Veterinærinstituttet. (Foto: Shutterstock.

Denne artikkel er hentet fra: http://www.matindustrien.no/regelverk/trygg-mat/biofilmen-ruler-naverne/

I biofilmen ruler naverne

Synnøve Prytz Berset / 2017-06-26 09:07:54

– I bakteriesamfunnet er det naverne som har størst sjanse for å overleve og bringe arten videre, sier Live L. Nesse i Veterinærinstituttet.

DEL ARTIKKELEN

facebook twitter Linkedin google plus email print

I 3,5 milliarder år har det vært bakterier på jorden. De utgjør halvparten av all biomasse og kan noen triks når det gjelder å overleve, forteller seniorforsker Live L. Nesse i Veterinærinstituttet.

Bakterier finnes overalt og kan kommunisere og samarbeide med hverandre. Noe av det de samarbeider om er å danne biofilm som dannes på alle slags overflater. Når de først fester seg, fester de seg veldig godt fast og begynner å vokse og formere seg.

– De vokser i merkelige strukturer og pakker seg inn i en egenprodusert matrix, sier Nesse.

Samarbeider i biofilmen

Bakteriene kan tåle opp til 1000 ganger så mye antibiotika og desinfeksjonsmidler når de er beskyttet av biofilm. De har en målsetting, å kolonisere og styre verden, og biofilm er en overlevelsesmekanisme. Når bakteriene først har dannet biofilm kan de overleve lenge.

– I biofilmen samarbeider bakteriene, det er et reservoar for forurensning av produkter, spredning av gener og arnested for «nye» bakterier. I bakteriesamfunnet er det naverne, det vil si de som ikke gjør noen ting, som har størst sjanse for å overleve og bringe arten videre.

– Ikke ønskelig

Det er genetiske forskjeller i de ulike bakteriene, og bakterier som er gode biofilmdannere er det gjerne på flere typer overflate. Biofilmen gir også bakteriene gode muligheter for utveksling av gener, «Super-mutators» foretrekker biofilm viser ny forskning.

– Biofilm er et sted hvor det dannes bakterier med nye egenskaper, for eksempel multiresistente bakterier, gjennom stadige genoverføringer og mutasjoner, sier Nesse og legger til:

– Det er derfor ikke ønskelig med biofilm innenfor matproduksjon. Men ikke glem hvem dere er opp mot i denne kampen; de som virkelig styrer verden.

Fjerning og forebygging av biofilm

Har det først oppstått biofilm kan denne fjernes mekanisk eller kjemisk. Bakteriene finnes ofte på steder som er vanskelig å komme til, med dårlig renhold.

– Mekanisk rengjøring er faktisk ganske effektiv. Når det gjelder kjemisk rengjøring vil jeg minne om at bakteriene tåler mye når de er i biofilm. Men det er forskjell på desinfeksjonsmidler, og noen virker bedre på bakterier i biofilm enn andre.

Når det gjelder forebygging av biofilm er hygienisk design og regelmessig rengjøring de mest vanlige metodene.

Det forskes også på ulike antibiofilmstoffer, for eksempel INHIBIO som skal hemme biofilmproduksjon uten å drepe bakteriene. Man tenker seg at denne formen for bekjempelse vil gi mindre resistensutvikling, være lite toksisk for miljøet, og dermed mer bærekraftig.

– Dette er et veldig spennende prosjekt med lovende resultater, men ennå er det en lang vei til kommersiell bruk, sier Nesse.