Hva er konsekvensen av ikke tilstrekkelige rene tekstiler som benyttes til renhold?

20180206_112725.jpg

Moppene var å betrakte som rene...

Bildet viser skyllevann etter at vi har vasket moppene på nytt med et RKI/VAH oppført system.

Fokus  på ikke tilstrekkelig rene tekstiler.

Før vi vasket disse moppene er de vasket og  kjørt i tørketrommel på et profesjonelt moppevaskeri og er å betrakte som rene når vi mottar dem.

Vi vasker de mottatte moppene påfølgende med et RKI/VAH listet system. Bildet viser skyllevannet etter hovedvask når moppene er vasket på nytt.

Slik det står beskrevet i:

FRT Guiden (Korrekt behandling av tekstiler til renhold), er bruk av slike mopper en sikker måte å ødelegge gulvene på.

Dette er den norske metoden hvor det i utførelse av renhold vektlegges helt andre faktorer enn at det faktisk blir fjernet smuss og bakterier.

De viktigste kriterier er som vi vet svanemerkede produkter og INSTA 800 , hvor begrepet «visuell kontroll» står sentralt.

Det er avgjørende at man benytter helt rene tekstiler for å oppnå et tilfredsstillende resultat på rengjøringen.