„Behandling“ av tekstiler som brukes til renhold og generell bruk av tekstilene har ved siden av vask og tørkeprosessen stor betydning når det gjelder tekstilenes holdbarhet og rengjøringsresultat

Smussrester i tekstilene medfører normalt:

  • en reduksjon av rengjøringseffektiviteten

  • en mulig skade på pleiefilm (hvis eksisterende) eller ved langvarig bruk-eventuelt også skade på gulv pga. smussrester som riper i gulvoverflaten

  • en gråning av tekstilene

  • en økning i vekt på tekstilene

Ved lagring eller oppbevaring av tekstilene, må en rekontaminering unngås ved passende tiltak (f.eks. egnet emballasje).

Hvis man ikke tørker tekstilene, for eksempel på grunn av direkte bruk etter behandling, anbefales det sterkt å undersøke den hygienisk tilstand av de fortsatt fuktige tekstilene

Oppbevaring av tekstiler som benyttes til renhold

Tekstilene må lagres så tørt som mulig.

Under fuktige forhold kan det oppstå en vesentlig formering av bakterier. I tillegg til dannelsen av mugg på tekstilene, fører dette til kontaminering av overflatene som skal rengjøres.

Ved manglende sortering av tekstilene før vask eller under tørking, kan f.eks. cellulosefibre oppstå fra bomull- og eller viskose-tekstilene og feste seg i mikrofiber-strukturen

 Fremmedfibre

Fremmedfibre

Dette reduserer rengjøringseffekten (mekanisk rengjøringsevne og stripefri tørking) med mikrofibertekstiler