Publisert i Renholdsnytt 11-04-2017

 Ernst Jochner leder portørtjenesten og viser oss omkring i et meget rent og luktfritt sykehus.

Ernst Jochner leder portørtjenesten og viser oss omkring i et meget rent og luktfritt sykehus.

Gode rutiner på vaskeriet

Tysk grundighet er intet tomt begrep. Ved sykehuset Ilmtalklinik jobbes det målrettet med renhold og smittevern.

Renholdsnytt har besøkt sykehuset Ilmtalklinik nord for München. Her fikk vi se en del rutiner og utstyr som kanskje ikke er så vanlige i Norge.

Det første som slo oss ved ankomst, var fraværet av lukt. Mange norske helseinstitusjoner, skoler og næringsbygg har en tung odør som gjerne stammer fra moppene. Men her luktet det rett og slett ingen ting, selv om både bygget og enkelte linoleumsbelegg var over 30 år gamle.

Vi ble også imponert over systematikken. I vaskeriet, renholdssentralene og tekstillageret var det i utstrakt grad hengt opp tydelige instrukser, svært ofte med bilder, for å sikre at alle arbeidsinstrukser følges til punkt og prikke.

I Tyskland generelt varierer det om sykehusene bruker innleide eller egne renholdere. I noen tilfeller går sykehuset og renholdsbyrået sammen og etablerer et eget renholdsselskap, der for eksempel sykehuset har 51 prosent eierandel.

Kravet til arbeidsrutiner og dokumentering er likevel strengt, og tyske sykehus får typisk besøk av en offentlig hygieneinspektør minst én gang i året. Ved Ilmtalklinik er det flere ganger de siste årene oppdaget MRSA. Dette skjer typisk ved at eldre som blir overført fra omsorgsboliger til sykehuset, viser seg å ha MRSA.

I dag er det vanlig at blant annet denne pasientgruppen blir screenet ved ankomst. Det er likevel avgjørende at sykehuset har renholdsrutiner som raskt stanser spredningen av MRSA.

I vaskeriet brukes Kiehls metode for rengjøring, desinfisering og forbehandling av mopper, men ellers har sykehuset utstyr fra mange ulike leverandører. Her er noen av tipsene vi snappet opp under sykehusbesøket:


• Fest en kortversjon av den aktuelle vaskeinstruksen (inkl. dato, tidspunkt og signatur) med magnet til vaskemaskinen. Etter vask klistrer du vaskelappen utenpå tøydunken der du oppbevarer rene mopper.

• Når maskinen er ferdig, ta på engangshansker, bruk en desinfiserende engangsklut og tørk av gummilisten og åpningen før du tar ut tekstilene.

• Ta på nye engangshansker for å ta ut de desinfiserte tekstilene.

• Etter at tekstilene er tatt ut, bør du vaske vaskekammeret, betjeningspanelet og andre deler av maskinen, og sjekke over alle slanger.

• Ved innlegging av tekstiler, fyll helt opp til det nivået produsenten anbefaler.

• Bruk nok vaskemiddel.

• Bruk flytende vaskemidler. Pulver har en høyere mekanisk effekt på tekstiler.

• Bruker du likevel pulver, så husk at billige typer klumper seg lettere enn dyre. De tyngste klumpene synker ned, slik at du ikke får rengjort hele vasken.

• Skitne mopper skal puttes i kasser, ikke ligge i en haug i et hjørne.

• Alle tøydunker skal rengjøres daglig.

• Bokser for rene kluter og mopper bør være avrundet i bunnen, slik at de lettere kan rengjøres.

• På slutten av dagen bør du kjøre et trommelrenseprogram eller termisk desinfisering.

• Hvis du vil desinfisere vaskemaskinen kjemisk, må du være nøye med doseringen av desinfiseringsmiddel. Du kan bruke høyere konsentrasjon av desinfiseringsmidlet enn anbefalt, men aldri lavere. Koble til en enhet på inntaksslangen og mål hvor mye vann som brukes. Ut fra dette beregner du mengden desinfiseringsmiddel.


trond erik hillestad trond@askmedia.no

 

Markér det anbefalte fyllingsnivået og fyll alltid opp til dette nivået. Tekstilene blir renere og maskinen slites mindre enn når den er halvfull