personal2.png
 
 

Systemrent

Systemrent AS leverer miljøvennlig vaske og pleiemidler for profesjonelt renhold. Vi leverer systematiserte rengjøringsløsninger som garanterer korrekt forbruk av kjemi, uten over- eller under-doseringer. Dette medfører bedre økonomi og et mer miljøvennlig og korrekt renhold. Systemrent leverer kvalitet på systemer og løsninger som gir et rent resultat.

Alle produkter produseres i Tyskland av Kiehl-Group og er kjennetegnet ved høy kvalitet og fokus på miljøet.

Kiehl Group var fritt engasjert i miljøvennlig praksis lenge før formell lovgivning ble implementert. Denne ansvarlige tilnærmingen ble innarbeidet i Odelzhausen-fabrikkplanene; for eksempel et lukket kretsproduksjonssystem som minimerte utslipp.

Verdisystem

Kiehl Group benytter en presis miljøvennlig poengsum til hver av råvarene. Derfor kan produktformulering utvikles med miljøpåvirkning klart i tankene. Resirkuleringssystem Kiehl, resirkuleringsinitiativ for plastflasker og containere understreker konsernets engasjement for miljøvennlige tanker og handlinger.  

Sertifiseringer

Viktige sikkerhetskrav for miljøledelse i produksjon og videre operasjonelle prosesser oppnås gjennom sertifisering i henhold til EN ISO 14001. Videre oppfyller KIEHL kravene i den bayerske miljøpakten, og mange av våre produkter har blitt tildelt EU-miljømerket.